Reunión 1ª: 20 de outubro de 2008

19/10/08.

Acta da reunión do 20 de outubro de 2008. Adxúntase panfleto.