Reunión 2ª: 4 de novembro de 2008

03/11/08.

Acta da xuntanza do 4 de novembro de 2008.