Reunión 3ª: 6 de novembro de 2008

05/11/08.

Acta da xuntanza do 6 de novembro de 2008.