Revisión salarial 2011

09/8/11.

Revisión salarial 2011 do convenio de prensa non diaria, publicada no BOE do 9 de agosto de 2011.