Revisión salarial 2015 e modificación parcial do convenio

Tipo de acordo: 
Revisión
Validez temporal: 
Thu 01/01/15 - Thu 31/12/15

Páctase a aplicación do 0% ás táboas salariais e demais conceitos retributivos. Entre outros acordos, establécese un cómputo anual de tempo de traballo efectivo de 1771 horas, cuxa distribución semanal será de 39 horas.