Revisións salariais 2011-2012

Convenio: 
Tipo de acordo: 
Revisión
Validez temporal: 
Sun 01/01/12 - Mon 31/12/12