Sentencia da Audiencia Nacional sobre o prezo das horas extras

Convenio: 
Tipo de acordo: 
Revisión
Validez temporal: 
Tue 01/01/13 - Thu 18/01/18

Setencia que anula os artigos 56.b e 68.2 -sobre horas extras e o complemento de horas extras- do II Convenio colectivo de CRTVE, así como o seu Anexo I por conculcarse o artigo 35.1 do Estatuto dos Traballadores, no que se establece que o prezo da hora extraordinaria non pode estar por baixo do prezo da hora ordinaria.