Sentencia Tribunal Supremo convenio 2013-2016

Convenio: 
Tipo de acordo: 
Revisión
Validez temporal: 
Fri 01/01/16 - Sat 31/12/16

Tras a presentación de recursos á anterior sentencia da Audiencia Nacional, o Supremo declara a nulidade do artigo 9.A.3) do convenio colectivo de grandes almacén e a vixencia do parágrafo segundo do artigo 4, do apartado segundo do artigo 7, do artigo 49, e do artigo 87.5, mantendo a sentencia recurrida no resto dos seus pronunciamientos.