Táboa salarial do ano 2010

01/3/12.

Táboa salarial do ano 2010 do convenio galego de empresas organizadoras do xogo do bingo, publicada no Diario Oficial de Galiza do 1 de marzo de 2012.