Táboas salariais 2014

20/3/14.

O BOP de Pontevedra recolle no 20 de marzo as táboas salariais con vixencia neste ano.