Taboas salariais 2015 (a partir de outubro)

Convenio: 
Tipo de acordo: 
Revisión
Validez temporal: 
Thu 01/10/15 - Thu 31/12/15

Aplicase o incremento fixado para 2015 do 0,6% no salario base.